2c är ett företag som specialiserar sig på datorstödd visualisering av arkitektur, i första hand byggnader och interiörer som ännu inte fått fysisk form. Vi är arkitekter och arbetar i huvudsak som konsulter åt andra arkitektföretag. Under varumärket 2c har vi samlat vår visualiseringskompetens. På följande sidor ger vi exempel på genomförda projekt och berättar om vilka tjänster vi kan erbjuda.

Vi vänder oss till kollegor som behöver förstärka sina resurser i speciella projekt eller under kortare eller längre tid av sin löpande verksamhet. Vi vänder oss också till byggherrar och entreprenörer som i något av sina projekt behöver lägga extra ambitioner på att förstå och förklara den byggnad man vill förverkliga. Ett övertygande försäljningsmaterial kan vara nyckeln till en solid finansiering. Och om alla på bygget ser samma mål blir misstagen färre.

 

Tänk på att en byggherre inte behöver vara Skanska, NCC, Fastighetsverket eller något annat professionellt företag. En byggherre är var människa som företar sig att bygga. Och ju mindre van man är desto svårare är processen. Att läsa en bygghandling är inte lätt, inte ens för ett proffs. All hjälp man kan få för att förstå det man är på väg emot är värdefull. Det kostar lite att göra misstag i tanken jämfört med de misstag man förverkligar. Är Du en privatperson i byggtankar är Du förmodligen också på väg in i Ditt livs största affär. Ge dig inte in i något Du inte riktigt förstår. Det kan bli ett mycket dyrt äventyr. 2c kan hjälpa dig se det Du inte kan se i en vanlig bygghandling.